1    

Araştırma Reaktörlerinde İşletme Organizasyonu, Personel Nitelikleri ve İşletici Personel Lisanslarına İlişkin Yönetmelik


 2    

Araştırma Reaktörlerinde Kayıt ve Raporlama Yönetmeliği


 3    

Araştırma Reaktörlerinde Olağandışı Olay Bildirim ve Raporlama Yönetmeliği

 

 4    

Araştırma Rekatörlerinin Güvenliği İçin Özel İlkeler Yönetmeliği

 

 5    

Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma Ve Lisanslama Yönetmeliği

 

 6    

Gamma Ve Elektron Demeti Işınlama Tesislerinin Güvenliği Ve Lisanslanması Yönetmeliği

 

 7    

Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Radyasyondan Korunmasına Dair Yönetmelik

 

 8    

Nükleer Güç Santrali Sahalarına İlişkin Yönetmelik

 

 9    

Nükleer Güç Santrallerinin Güvenliği İçin Özel İlkeler Yönetmeliği

 

 10    

Nükleer Güç Santrallerinin Güvenliği için Tasarım İlkeleri Yönetmeliği

 

11   

Nükleer Güvence Yönetmeliği

 

 12   

Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği 

 

 13   

Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği

 

 14   

Nükleer Santrallerde İşletme Organizasyonu, İşletme Personeli Nitelikleri ve Eğitimi ile İşletici Personel Lisanslarına İlişkin Yönetmelik 

 

 15   

Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği

 

 16   

Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik

 

 17   

Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeliği

 

 18    

Nükleer Tesislerde Serbestleştirme ve Sahanın Düzenleyici Kontrolden Çıkarılmasına İlişkin Yönetmelik

 

19   

Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği

 

 20   

Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliği

 

   21   

Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği

 

22 

Nükleer Yakıt Çevrimi Tesislerinin Güvenliği için Özel İlkeler Yönetmeliği

 

23

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

 

24

Radyasyon Güvenliği Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği

 

25 

Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği

 

26 

Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik

 

27

Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği

 

28

Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönetmeliği

 

29

 Yüksek Aktiviteli Kapalı Radyoaktif Kaynakların ve Sahipsiz Kaynakların Kontrolü Yönetmeliği

MÜLGA YÖNETMELİKLER

 

   1   

Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Yönetmeliği

 

2

Nükleer Tesislerin Güvenliği için Kalite Yönetimi Temel Gerekleri Yönetmeliği

 

 3

Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik