•    

 Araştırma Reaktörlerinde İşletme Organizasyonu, Personel Nitelikleri ve İşletici Personel Lisanslarına İlişkin Yönetmelik

 

 •    

 Araştırma Reaktörlerinde Kayıt ve Raporlama Yönetmeliği

 

 •    

 Araştırma Reaktörlerinde Olağandışı Olay Bildirim ve Raporlama Yönetmeliği

 

 •    

 Araştırma Reaktörlerinin Güvenliği İçin Özel İlkeler Yönetmeliği

 

 •    

 Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Radyasyondan Korunmasına Dair Yönetmelik

 

 •    

 Nükleer Güç Santrali Sahalarına İlişkin Yönetmelik

 

 •    

 Nükleer Güç Santrallerinin Güvenliği İçin Özel İlkeler Yönetmeliği

 

 •    

 Nükleer Güç Santrallerinin Güvenliği için Tasarım İlkeleri Yönetmeliği

 

 •    

 Nükleer Güvence Yönetmeliği

 

 •    

 Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyona İlişkin Denetimler Yönetmeliği   YENİ

 

 •    

 Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği

 

 •    

 Nükleer Santrallerde İşletme Organizasyonu, İşletme Personeli Nitelikleri ve Eğitimi ile İşletici Personel Lisanslarına İlişkin Yönetmelik  

 

 •    

 Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği

 

 •    

 Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik

 

 •    

 Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeliği

 

 •    

 Nükleer Tesislerde Serbestleştirme ve Sahanın Düzenleyici Kontrolden Çıkarılmasına İlişkin Yönetmelik

 

 •    

 Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği

 

 •    

 Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliği

 

 •    

 Nükleer Yakıt Çevrimi Tesislerinin Güvenliği için Özel İlkeler Yönetmeliği

 

 •    

 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği   YENİ

        Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği ESKİ)

 

 •    

 Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği

 

 •    

 Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik

 

 •    

 Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği

 

 •    

 Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği YENİ

 

 •    

 Yüksek Aktiviteli Kapalı Radyoaktif Kaynakların ve Sahipsiz Kaynakların Kontrolü Yönetmeliği

 

 •    

 Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik   YENİ

 

 •    

 Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik     YENİ

 

 •    

 Radyoaktif Kirliliğe Maruz Kalmış Alanların Çevresel İyileştirilme Faaliyetlerin Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik   YENİ

MÜLGA YÖNETMELİKLER

 

 •    

 Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Yönetmeliği

 

 •    

 Nükleer Tesislerin Güvenliği için Kalite Yönetimi Temel Gerekleri Yönetmeliği

 

 •    

 Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik        

 

 •    

 Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği

 

 •    

 Gamma ve Elektron Demeti Işınlama Tesislerinin Güvenliği ve Lisanslanması Yönetmeliği

 

 •   

 Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönetmeliği

 

 •   

 Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği

 

 •  

 Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği

 

 • 

 Radyasyon Güvenliği Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği