KAPSAM: 

  • Periapikal, Periapikal Mobil Diş Röntgen
  • Fotoğraf Makinesi Tipi Periapikal Diş Röntgen
  • Panoramik Diş Röntgen
  • Volumetrik Diş Tomografi

        Başvuru yapılmak istenen işlem türüne tıklayarak ilgili e-Devlet başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

                                                              YAPILACAK İŞLEM TÜRÜ 

GEREKLİ BELGELER

 

İLK LİSANS İŞLEMİ

1

Yeni radyoloji cihazı

(1), (2), (3)

2

Devir/satın alınan radyoloji cihazı

(1), (2), (3)

3   

Lisans vize süresinin aşılması

(1), (2), (3), (4)

4

Yer değişikliği yapılmış mobil olmayan cihaz

(1), (2), (3), (4)

5

Kumanda ünitesinin değişmesi

(1), (2), (3), (4)

 

LİSANS VİZE İŞLEMİ (Süre Uzatımı)

 

6

Lisans vize süresi içinde

(4)

 

LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

7

Kuruluş unvanının değişmesi

(3), (4)

8

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

(1), (4)

9

Adres belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(4), (5)

10

Mobil cihazların adresinin değişmesi

(3), (4)

 

LİSANS BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞLEMİ

11

Lisans belgesinin kaybolması veya çalınması

 

 

LİSANS İPTAL İŞLEMİ

 

12

Cihazın satış veya devrinin yapılması

(4), (6)

13

Cihazın kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

(4), (7)

14

Cihazın hurdaya (HEK’e) ayrılması

(4), (8)

 

MÜRACAAT BELGELERİ

e-Devlet başvurusu sırasında doldurulması istenecek bilgiler için Başvuru Formunu inceleyiniz. (Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.) (Bu Form bilgilendirme amaçlıdır talep edilmediği sürece başvuru için kullanılmaz.)

(1) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS);

             a) Diş Hekimi ise diploma sureti

             b) Radyoloji uzmanı ise uzmanlık belgesi sureti

             c) Sağlık meslek yüksekokulu radyoloji programı mezunu radyoloji teknikeri ise diploma sureti

             ç) Sağlık Meslek Yüksek Okulu Radyoterapi Bölümü mezunu radyoterapi teknikeri ise diploma sureti

             d) Diş teknisyeni ve teknikeri ise diploma sureti ile "Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma (TRRK)" (I) konusunda Kurumca düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

             e) Fizikçi, fizik mühendisi veya nükleer enerji mühendisi ise diploma sureti ve "Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma (TRRK)" (I) konusunda Kurumca düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

             f) Sağlık meslek lisesi mezunu radyoloji teknisyeni ise diploma sureti ile "Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma (TRRK)" (I) konusunda Kurumca düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

(2) Cihazın kullanılacağı oda (II) içindeki yerleşim durumunu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren 1/100 ölçekli mimari proje veya kroki (örnek kroki için tıklayınız.) (Mobil cihazlar için gerekmez.)

(3) Lisans başvurusu yapan;

                a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

                b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

                c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(4) Lisans belgesi aslı

(5) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(6) Cihazın satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(7) Cihazın depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(8) Hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

 DİPNOTLAR:

(I) Radyasyondan Korunma Kursları hakkında bilgi ve başvuru belgelerine www.taek.gov.tr sayfasından ulaşılabilir.

(II) Bir odada birden fazla radyoloji cihazı bulundurulamaz.

AÇIKLAMALAR:

ODA BOYUTLARI VE ZIRHLAMA: Tıbbi Radyoloji Laboratuvarlarının Tasarımında Dikkat Edilecek Hususlar, Oda Boyutları ve Zırhlama Koşulları

HAVALANDIRMA: Radyoloji Ünitelerinde Havalandırma Sistemleri Gerekli midir? Nasıl Olmalıdır?