Arrow
Arrow

 

13 Kasım 2020

Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye, 28.03.2019 tarihli başvurusuna istinaden 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat uyarınca Nükleer Düzenleme Kurulunun 13.11.2020 tarihli  kararı ile, Akkuyu Nükleer Santrali 3. Ünitesi için İnşaat Lisansı verilmiştir.

 

23 Temmuz 2020

Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye, 28.03.2019 tarihli başvurusuna istinaden 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat uyarınca Nükleer Düzenleme Kurulunun 23.07.2020 tarihli ve 2020-46/1 sayılı kararı ile, Akkuyu Nükleer Santrali 3. Ünitesi için Sınırlı Çalışma İzni verilmiştir.

 

3 Temmuz 2020

Akkuyu Nükleer Santrali 4. Ünite inşaat lisansı başvurusu için başvuru uygunluk kontrolü süreci tamamlanmış ve ayrıntılı gözden geçirme ve değerlendirme süreci başlatılmıştır.

 

12 Mayıs 2020

Akkuyu Nükleer Santrali 4. Ünitesi için Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından inşaat lisansı başvurusu yapılmıştır.

 

26 Ağustos 2019

Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye, 22.06.2018 tarihli başvurusuna istinaden 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat uyarınca Nükleer Düzenleme Kurulunun 26.08.2019 tarihli ve 2019-44/1-1 sayılı kararı ile, Akkuyu Nükleer Santrali 2. Ünitesi için İnşaat Lisansı verilmiştir.

 

31 Mayıs 2019 Akkuyu Nükleer Santrali 3. Ünite inşaat lisansı başvurusu için başvuru uygunluk kontrolü süreci tamamlanmış ve ayrıntılı gözden geçirme ve değerlendirme süreci başlatılmıştır.
28 Mart 2019

Akkuyu Nükleer Santrali 3. Ünitesi için Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından inşaat lisansı başvurusu yapılmıştır.

30 Kasım 2018 Atom Enerjisi Komisyonu’nun  149 sayılı toplantısında alınan kararla Akkuyu Nükleer A.Ş.’ye Akkuyu Nükleer Santrali 2. Ünitesi için sınırlı çalışma izni verilmiştir.

23 Temmuz 2018

Akkuyu Nükleer Santrali 2. Ünite inşaat lisansı başvurusu için başvuru uygunluk kontrolü süreci tamamlanmış ve ayrıntılı gözden geçirme ve değerlendirme süreci başlatılmıştır.

22 Haziran 2018

Akkuyu Nükleer Santrali 2. Ünitesi için Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından inşaat lisansı başvurusu yapılmıştır.

2 Nisan 2018

Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye, 02.03.2017 tarihli başvurusuna istinaden 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Atom Enerjisi Komisyonunun 30.03.2018 tarihli ve 148/2 sayılı kararı ile, Akkuyu Nükleer Santrali 1. Ünitesi için İnşaat Lisansı verilmiştir. Karar, 02.04.2018 tarihinde Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye bildirilmiştir.

19 Ekim 2017

Atom Enerjisi Komisyonu’nun  146 sayılı toplantısında alınan kararla Akkuyu Nükleer A.Ş.’ye Akkuyu Nükleer Santrali 1. Ünitesi için sınırlı çalışma izni verilmiştir.

5 Mayıs 2017

Akkuyu Nükleer Santrali 1. Ünite inşaat lisansı başvuru dokümanlarında tespit edilen eksik bilgilere ilişkin 1. set ek bilgi talepleri Akkuyu Nükleer A.Ş'ye iletilmiştir.

18 Nisan 2017

Akkuyu Nükleer Santrali 1. Ünite inşaat lisansı başvurusu için başvuru uygunluk kontrolü süreci tamamlanmış ve ayrıntılı gözden geçirme ve değerlendirme süreci başlatılmıştır.

8 Mart 2017 Akkuyu Nükleer Santrali 1. Ünite inşaat lisansı başvurusu için belge kontrol süreci tamamlanmış ve başvuru uygunluk kontrolü süreci başlatılmıştır.
6 Mart 2017

TAEK tarafından Akkuyu Nükleer Santrali 1. Ünite inşaat lisansı başvurusu için belge kontrol süreci başlatılmıştır. 

2 Mart 2017

Akkuyu Nükleer Santrali 1. Ünite için Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından inşaat lisansı başvurusu yapılmıştır.

 

9 Şubat 2017

Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından sunulan Saha Parametreleri Raporunda (sürüm 04) yer alan nükleer reaktör tesisi yerinde yapılan ayrıntılı araştırmaların sonuçları ile yerle ilgili projelendirme parametrelerinin kesin değerleri Kurumumuz tarafından onaylanmıştır. 

 

17 Mart 2015 

Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından sunulan Akkuyu Güncellenmiş Yer Raporu Kurumumuz tarafından uygun bulunduktan sonra Akkuyu Nükleer A.Ş.’den kamuoyu ile paylaşılmak üzere raporun Türkçe sürümü istenmiştir.  Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından hazırlanan Güncellenmiş Yer Raporunun resmi olmayan Türkçe çevirisi (GYR) Kurumumuza sunulmuştur.

 

26 Kasım 2014

Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzüğün 12 nci maddesi ve “Akkuyu Yer Lisansı için Lisans Koşulları”nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, nükleer reaktör tesis yerinde yapılan ayrıntılı saha çalışmalarının sonuçlarını ve yerle ilgili projelendirme parametrelerinin kesin değerlerini içeren Saha Parametreleri Raporu (sürüm 01) Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından İngilizce hazırlanarak Kurumumuzun onayına sunulmuştur. 

 

14 Kasım 2014

“Nükleer Güç Santrallerinin Lisanslanmasına Esas Mevzuat, Kılavuz ve Standartlar ile Referans Santralin Belirlenmesine İlişkin Yönerge” uyarınca Akkuyu Proje Şirketi tarafından TAEK’e sunulan “Akkuyu NGS’nin Lisanslanmasına Esas Mevzuat, Kılavuz ve Standartlar Listesindeki Değişiklik Önerileri”ne ilişkin değerlendirme raporu incelenmiş ve TAEK Atom Enerjisi Komisyonu’nun  kararıyla değişiklik önerileri kabul edilmiştir. “Akkuyu Nükleer Santralinin Lisanslanması Sürecinde Esas Alınacak Mevzuat, Kılavuz ve Standartlar Listesi - Sürüm 2”

 

Ağustos 2014

“Akkuyu Nükleer Santrali İnşaat Lisansı Başvuru Belgelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Destek Hizmeti Alımı" kapsamında İdaremize başvuran firmaların idari, teknik ve mali teklif değerlendirmesi tamamlanmıştır.Yapılan değerlendirmeler sonucunda UJV Rez, a.s. firmasına ait teklif uygun bulunmuş olup söz konusu firma ile sözleşme imzalanmıştır.

 

 6 Aralık 2013

Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tarafından sunulan Akkuyu Güncellenmiş Yer Raporu (GYR) Kurumumuz tarafından uygun bulunmuştur. 

 

 9 Temmuz 2013

Akkuyu Nükleer Santrali Projesi’ne ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu,  Akkuyu Proje Şirketi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur.

 

 26 Haziran 2013

TAEK’in ön değerlendirmesi ve ek bilgi talepleri çerçevesinde yeniden düzenlenen Güncellenmiş Yer Raporu TAEK’e sunulmuştur.

 

 2 Kasım 2012

“Nükleer Güç Santrallerinin Lisanslanmasına Esas Mevzuat, Kılavuz ve Standartlar ile Referans Santralin Belirlenmesine İlişkin Yönerge” uyarınca Akkuyu Proje Şirketi tarafından TAEK’e sunulan “Akkuyu NGS’nin Lisanslanmasına Esas Mevzuat, Kılavuz ve Standartlar Listesi” ve Listeye ilişkin değerlendirme raporu incelenmiş ve TAEK Atom Enerjisi Komisyonu’nun  kararıyla “Akkuyu Nükleer Santralinin Lisanslanması Sürecinde Esas Alınacak Mevzuat, Kılavuz ve Standartlar Listesi ve Onay Şartları”-Sürüm 1 kabul edilmiştir. 

 

 16 Ağustos 2012

“Nükleer Güç Santrallerinin Lisanslanmasına Esas Mevzuat, Kılavuz ve Standartlar ile Referans Santralin Belirlenmesine İlişkin Yönerge” uyarınca Akkuyu Proje Şirketi tarafından TAEK’e sunulan rapor incelenmiş ve TAEK Atom Enerjisi Komisyonu’nun kararıyla Rusya Federasyonundaki Novovoronej-2  Nükleer Santrali, Akkuyu Nükleer Santrali için referans olarak kabul edilmiştir.

 

 10 Ağustos 2012

Güncellenmiş Yer Raporu’nun değerlendirilmesi için gerekli olan ek bilgi ve belge talepleri Akkuyu Proje Şirketi’ne bildirilmiştir.

 

8 Haziran 2012

 

TAEK, sunulan Güncellenmiş Yer Raporunu biçim ve içerik yönünden başvuru uygunluk kontrolünü tamamlamış ve başvuruyu uygun bulduğunu ve ayrıntılı değerlendirmeye geçtiğini Akkuyu Proje Şirketi'ne bildirmiştir.

 

1 Haziran 2012 

TAEK tarafından Akkuyu Nükleer Santrali için hazırlanan "Stres Testleri Türkiye Ulusal Raporu" Avrupa Komisyonuna iletilmiştir.

 

21 Mayıs 2012

Akkuyu Proje Şirketi, yer etütlerinin birinci aşamasını tamamlayarak hazırlamış olduğu Güncellenmiş Yer Raporu'nu TAEK'in değerlendirmesine sunmuştur.

 

13 Ekim 2011

TAEK, Akkuyu Proje Şirketi’ne yer lisansının bütünleyicisi olan “Akkuyu Yer Lisansı İçin Lisans Koşulları”nı bildirmiştir.

 

23 Haziran 2011

Türkiye, Avrupa Komisyonu tarafından Fukushima Kazasından sonra başlatılan "Stres Testleri" çalışmasına ilişkin ortak deklerasyonu imzalamıştır.

 

31 Mart 2011

Akkuyu Proje Şirketi “Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük” ile tanımlanmış bulunan ulusal lisanslama usul ve esaslarımız uyarınca saha özelliklerini ve parametrelerini güncellemek üzere Akkuyu sahasında yer etütlerine başladığını bildirmiştir.

 

28 Şubat 2011

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.’yi Kurucu olarak tanıdığını Akkuyu Proje Şirketine bildirmiştir.

 

7 Şubat 2011

Akkuyu Proje Şirketi, Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük’ün 6. Maddesi uyarınca “Kurucu” sıfatıyla tanınmak için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) başvuruda bulunmuştur.

 

13 Aralık 2010

Rus tarafı reaktörleri inşa etmek, işletmek ve işletmeden çıkarmak için “Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.”yi (Akkuyu Proje Şirketi-APŞ) kurmuştur.

 

12 Mayıs 2010

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümetleri bir nükleer güç santrali kurmak ve işletmek için işbirliği yapmak amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” ile Akkuyu sahasında 4 ünite 1200 MWe Rus tasarımı VVER reaktörü kurulması hedeflenmiştir.

Haberler

 • Başkan Dr. Zafer DEMİRCAN ve NDK Heyeti'nin Rusya Federasyonu'na Teknik Ziyareti

  Başkan Dr. Zafer DEMİRCAN ve NDK Heyeti'nin Rusya Federasyonu'na Teknik Ziyareti

 • Hizmetlerimiz Güncellenmiş İçerikleri ile Yayına Alınmıştır

 • Nükleer Güvenlik Forumu II

  Nükleer Güvenlik Forumu II

 • 1
 • 2
 • 3
Tümünü Göster

Hizmetlerimiz

 • Hizmetlerimiz

  Hizmetlerimiz

 • 1
Tümünü Göster